Logo 't Ukien

Huisregels

Op concert avonden is er voor de veiligheid van de bezoekers, vrijwilligers en personeel altijd beveiliging aanwezig.

Toestemming fotografie

Door het bezoeken van activiteiten en shows geven bezoekers toestemming om gefotografeerd en gefilmd te worden. Deze beelden kunnen worden gebruikt voor promotie van ’t Ukien.

Minimale leeftijd en legitimatie

In geval van twijfel over uw leeftijd dient u dit middels een legitimatiebewijs te kunnen aantonen.

Overlast, Alcohol & Drugs

 • Bezoekers die zichtbaar onder invloed zijn van alcohol of drugs, wordt de toegang geweigerd.
 • Het bezitten, gebruiken of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. Bij geconstateerd bezit, gebruik of handel (pillen, etc.) worden aangetroffen goederen in beslag genomen, volgt verwijdering van betreffende persoon/personen en wordt toegang ook in het vervolg ontzegd.
 • Geen toegang aan personen die in welke vorm dan ook overlast voor de omgeving veroorzaken.

Steek- en vuurwapens

 • Het bij zich dragen van wapens, of voorwerpen die als wapen kunnen dienen, is ten strengste verboden.
 • Wapens worden door het beveiligingspersoneel (gastheer/portier) ingenomen.
 • Bij het aantreffen van een vuurwapen informeren wij ten alle tijden de politie en wordt de toegang tot het poppodium in het vervolg ook ontzegd.

Houding bezoeker aan de deur

 • Onze gasten mogen zich niet agressief of hinderlijk opstellen bij de entree of in de zaak (woord en gedrag).
 • Ter bescherming van eigen en andermans veiligheid kun je aan kleding worden gefouilleerd/gedetecteerd. Indien hieraan door de bezoeker geen medewerking wordt verleend, wordt de toegang ontzegd.

Vernieling en Vandalisme

 • Bezoekers die zich bij het verlaten van de club luidruchtig gedragen danwel vernielingen aanbrengen, vuilnis achterlaten of wildplassen wordt in het vervolg de toegang geweigerd.
 • Gasten die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang (blijven) worden ontzegd.

Hinderlijk intimiderend gedrag of ongewenste intimiteiten

 • Ongewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • Bij gedrag dat door andere bezoekers als hinderlijk, bedreigend, intimiderend of ongewenst wordt ervaren, volgt eerst een waarschuwing en daarna –bij herhaling- volgt verwijdering. In dat geval kan ook in de toekomst de toegang worden ontzegd.
 • Groepsvorming met intimiderende effecten wordt niet getolereerd.

Recht van weigeren

 • Indien het binnen te druk is of op grond van een speciaal uitnodigingsbeleid drukte wordt verwacht, behouden we ons het recht u de toegang te weigeren.
 • We houden ons het recht voor groepen groter dan 4 personen te weigeren.

Overtreding van deze huisregels leidt tot verwijdering en kan er voor zorgen dat wij de politie waarschuwen.

Bezoekadres
Korteweg 4
8261 DC Kampen
© 2024 't Ukien | Alle rechten voorbehouden